Телефоны:
+7 (499) 714-5611
+7 (926) 868-2240
+7 (964) 524-9223

E-mail:
hev-dog.ru@mail.ru
doberraketa@yandex.ru

ICQ:
418547012

Поиск по базе собак

 


Julia v. NymphenburgGildo v. Jura


Bodo v. Klippeneck
Vello von Furstenfeld
SchH3, Angek.
Bordo v.Furstenfeld
Citta v.Furstenfeld
IDC-Sgr
Ossy v. Spessart


Cilla v. Jura
Brando v. Klippeneck


Nina v. Furstenfeld


Berenike v. Nymphenburg


Eick v. Eschenhof
angekort Kl. 1, SchH 1
Flint v.Forell
SchH 1
Chico v.Forell
Kira von Romberg
Fee v.Hagenstern
Chico v.Forell
Sonja v.d.Brunoburg
Helena v. Eschenhof
Jago V. Hagenstern
Bonni v.Forell
HD-A, SchH-1, Ch.Int, Germ, DV-sg, Bund-Sg
Dona vom Eichenhain
Eni V. Eschenhof